• YAYOI KUSAMA Three Pumpkins, 2002 © Yayoi Kusama

    YAYOI KUSAMA Three Pumpkins, 2002 © Yayoi Kusama