Warhol in China
Hong Kong Exhibition 20 March — 2 April & Auction 28 May
 • ANDY WARHOL Andy Warhol at the Great Wall, 1982

   

 • ANDY WARHOL Hong Kong Harbour (Boats), 1982

   

 • ANDY WARHOL The Great Wall of China, 1982-1987

   

 • ANDY WARHOL Andy Warhol, 1982

   

 • ANDY WARHOL Andy Warhol and Bellboy, 1982

   

 • ANDY WARHOL Hong Kong, 1982