•  ZHANG XIAOGANG 黑石 与梅 (Donated by the artist, Bidding from 600,000 RMB)

   ZHANG XIAOGANG 黑石 与梅 (Donated by the artist, Bidding from 600,000 RMB)

 • ZHAO YANG 奔馳與羈絆 (Donated by the artist and ShangArt Gallery, Bidding from 80,000 RMB)

  ZHAO YANG 奔馳與羈絆 (Donated by the artist and ShangArt Gallery, Bidding from 80,000 RMB)

 • FENG MENGBO Q3D (Donated by the artist, Bidding from 100,000 RMB)

  FENG MENGBO Q3D (Donated by the artist, Bidding from 100,000 RMB)

 • LI SHAN 阅读2018 (Donated by the artist, Bidding from 350,000 RMB)

  LI SHAN 阅读2018 (Donated by the artist, Bidding from 350,000 RMB)

 • CAI GUO-QIANG  蝙蝠的眼睛 no.4 (Donated by the artist, Bidding from 150,000 RMB)

  CAI GUO-QIANG  蝙蝠的眼睛 no.4 (Donated by the artist, Bidding from 150,000 RMB)

 • WANG XINGWEI 阿诗玛(大画稿)(Donated by the artist and Galerie urs Meile, No Reserve)

  WANG XINGWEI 阿诗玛(大画稿)(Donated by the artist and Galerie urs Meile, No Reserve)

 • ZHANG ENLI 迷彩球 (Donated by the artist, Bidding from 100,000 RMB)

  ZHANG ENLI 迷彩球 (Donated by the artist, Bidding from 100,000 RMB)

 • MARK KE 持闪电的人 (Donated by the artist and N3 Contemporary Art, No Reserve)

  MARK KE 持闪电的人 (Donated by the artist and N3 Contemporary Art, No Reserve)

 • JIN YANGPING OK (Donated by the artist, Bidding from 50,000 RMB)

  JIN YANGPING OK (Donated by the artist, Bidding from 50,000 RMB)

 • LORNA SIMPSON 典型 (Donated by the artist and Hauser & Wirth, Bidding from 140,000 RMB)

  LORNA SIMPSON 典型 (Donated by the artist and Hauser & Wirth, Bidding from 140,000 RMB)